Regulamin sklepu internetowego

 1. Ten regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Rubytimes.pl
 2. Sprzedającym jest osoba prywatna, prowadząca działalność nierejestrowaną, na podstawie art. 5 ustawy Prawo Przedsiębiorców z 6 marca 2018 roku. 
 3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym).
 4. Zamówienia są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku podania niepełnych bądź błędnych danych Sprzedający będzie kontaktował się z Kupującym w celu wyjaśnienia nieścisłości adresowych.
 5. Moment złożenia zamówienia stanowi zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i jest równoznaczny z akceptacją tego Regulaminu. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane informując o tym e-mailem.
 6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje email z potwierdzeniem. Jest to moment przyjęcia zamówienia do realizacji. Płatności za zamówienie można dokonać przelewem bankowym (nr konta bankowego Kupujący otrzymuje emailem) lub za pośrednictwem systemu PayPal.
 7. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący. Dostawy są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski. Przesyłki zagraniczne wymagają wcześniejszego kontaktu Kupującego ze Sprzedającym i ustalenia szczegółów dostawy na podstawie cenników dostępnych u firm dostawczych.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 9. Realizacja zamówień następuje w ciągu 2-5 dni roboczych. 
 10. Zwrot towaru: Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 11. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący. Sprzedający nie zwraca kosztów poniesionych przez kupującego przy odesłaniu towaru w celu wymiany/zwrotu.
 12. Zwracany towar powinien być dobrze zabezpieczony przed zniszczeniem w trakcie dostawy. Rubytimes.pl zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów towarów, które n posiadają jakiekolwiek znamiona użytkowania.
 13. Dane Klientów sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym.
 14. Korzystanie ze strony internetowej Rubytimes.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych).
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2020.