Regulamin sklepu internetowego

 1. Ten regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Rubytimes.pl
 2. Sprzedającym jest osoba prywatna, prowadząca działalność nierejestrowaną, na podstawie art. 5 ustawy Prawo Przedsiębiorców z 6 marca 2018 roku. 
 3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym).
 4. Zamówienia są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku podania niepełnych bądź błędnych danych Sprzedający będzie kontaktował się z Kupującym w celu wyjaśnienia nieścisłości adresowych.
 5. Moment złożenia zamówienia stanowi zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i jest równoznaczny z akceptacją tego Regulaminu. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane informując o tym e-mailem.
 6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje email z potwierdzeniem. Jest to moment przyjęcia zamówienia do realizacji. Płatności za zamówienie można dokonać przelewem bankowym (nr konta bankowego Kupujący otrzymuje emailem) lub za pośrednictwem systemu PayPal.
 7. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący. Dostawy są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski. Przesyłki zagraniczne wymagają wcześniejszego kontaktu Kupującego ze Sprzedającym i ustalenia szczegółów dostawy na podstawie cenników dostępnych u firm dostawczych.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 9. Realizacja zamówień następuje w ciągu 2-5 dni roboczych. 
 10. Zwrot towaru. Każdy produkt jest wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta. Zgodnie z art. 38. ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie ma możliwości zwrotu/wymiany towaru spersonalizowanego według wymagań klienta.
 11. Dane Klientów sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym.
 12. Korzystanie ze strony internetowej Rubytimes.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych).
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2020.